Ιατρικά Μαθήματα Level-2

Medical Courses Level-2


Η σειρά μαθημάτων Ιατρικά Level-2 περιλαμβάνει μελέτη φυσιολογίας, παθολογίας – σημειολογίας, συμβουλευτικής και άλλων συναφών θεμάτων. Για το αναλυτικό πρόγραμμα ύλης απευθυνθείτε στη γραμματεία.

H παρακολούθησή τους κρίνεται υποχρεωτική από τους σπουδαστές των προχωρημένων επαγγελματικών εκπαιδευτικών τμημάτων κατά τη διάρκεια του Β’ και Γ’ έτους (σιάτσου, μασάζ, βελονισμός, TCM Level-2).

Aπαλλάσσονται από την παρακολούθησή τους οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι ιατρικών και παραϊατρικών επιστημών, κατόπιν εξέτασης κατά περίπτωση.


      

Διεξάγονται σε ολοήμερα Σαββατοκύριακα σεμινάρια, 9:30 π.μ. – 5:30 μ.μ.

Διδάσκουν: Κωνσταντίνος Γκοργκόλης, Αναστάσιοα Λάβδας, Χριστίνα Ρασιδάκη, Γιώργος Παντούλας και άλλοι συνεργάτες


Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Ε Σ

Έναρξη μαθημάτων: 21/01/2020


Διδακτικές ώρες: 135

Δίδακτρα: €1100

Δίδακτρα εξετάσεων: €120