Ηλεκτροβελονισμός

Electroacupuncture

20 Ιουνίου 2020

Ο ηλεκτροβελονισμός είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε θεραπευτή που ασχολείται με την τέχνη του βελονισμού. Εφαρμόζεται ευρέως στην Κίνα καθώς και στον Δυτικό κόσμο για την αντιμετώπηση διαφόρων παθήσεων με κύρια όμως ένδειξη το μυοσκελετικό πόνο καθώς και νευρολογικές βλάβες, αισθητικών ή κινητικών κέντρων.

Οι συχνότητες που επιλέγονται σχετίζονται τόσο με το θεμιτό αποτέλεσμα σε διαφορετικές παθήσεις όσο και με την υποκείμενη κατάσταση του εκάστοτε ασθενούς.

Σκοπός του Εντατικό Σεμινάριο Ηλεκτροβελονισμού είναι να προσφέρει στους επαγγελματίες τις σημαντικότερες τεχνικές ηλεκτροβελονισμού για άμεσα αποτελέσματα στην κλινική εφαρμογή. Στηρίζεται στη μακρόχρονη εμπειρία του ιατρού Κωνσταντίνου Γκοργκόλη.

Στο σεμινάριο θα εξηγηθεί η νευροφυσιολογία του πόνου και ο τρόπος που βιώνεται στην συναισθηματική και ψυχολογική σφαίρα του κάθε ατόμου σύμφωνα με τις γνώσεις της Δυτικής Ιατρικής.

Επίσης θα δοθούν εξηγήσεις και κλινικά παραδείγματα με τον τρόπο με τον οποίο ο ηλεκτροβελονισμός λειτουργεί και κυρίως πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τον βελονισμό σύμφωνα με τις γνώσεις της Δυτικής Ιατρικής σε συνδιασμό με την θεωρία της Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής για την επίτευξη καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Τέλος θα γίνει λεπτομερής αναφορά στις κύριες μυοσκελετικές παθήσεις και ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών σύμφωνα με την Δυτική διαγνωση και την ενεργειακή ανισορροπία από την οπτική γωνία της Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής. Παράλληλα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη την τεχνική.

Απευθύνεται σε επαγελματίες υγείας εκπαιδευμένους στον παραδοσιακό ή ιατρικό βελονισμό.

Διδάσκει ο Κωνσταντίνος Γκοργκόλης MD

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κυριακή, 10:00 π.μ. – 5:30 μ.μ.
Μάθηµα-0115/09/2019
ΗΛΕΚΤΡΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣΗΜΕΡΕΣΩΡΕΣΔΙΔΑΚΤΡΑ
Σύνολο εκπαίδευσης17.5€140*
*Έκπτωση 20% για αποφοίτους βελονισμού του ΟΜ

Πίνακας Απαιτήσεων Εκπαίδευσης Βελονισμού Του ΠΟΥ

Mετάφραση από το έντυπο WHO Guidelines on Training in Acupuncture, σελ. 6