Διάγνωση & Θεραπεία:
Σύνδρομα Εσωτερικών Σπλάγχνων Zangfu
Εξειδικευμένο Σεμινάριο

Έναρξη 13 Νοεμβρίου 2019, 8:30 μ.μ.

Όπως σε όλες τις προσεγγίσεις στην ιατρική, έτσι και στην Κινέζικη η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, εξαρτάται άμεσα από μια σωστή και ξεκάθαρη διάγνωση. Μάλιστα, θα μπορούσε κανείς να πει πως «δεν υπάρχει θεραπεία χωρίς διάγνωση». H διαφοροποίηση των Zangfu συνδρόμων είναι η πιο κοινή και ίσως η σημαντικότερη διαγνωστική μέθοδος της Κινέζικης ιατρικής. Μπορεί να καθορίσει τόσο τη φύση όσο και τον εντοπισμό των ασθενειών και είναι ουσιαστικής σημασίας στην επιλογή θεραπείας, τόσο στο βελονισμό και στη χειρομάλαξη όσο και σε άλλες μεθόδους όπως η Μοξαθεραπεία, η βοτανοθεραπεία κ.ά.

Η σειρά μαθημάτων πάνω στα κινέζικα σύνδρομα των εσωτερικών οργάνων zangfu, αναλύει με λεπτομέρεια τη διαφοροδιάγνωση, την αιτιολογία, τις επιπλοκές καθώς και επιλογή θεραπείας με βελονισμό, χειρομάλαξη και διατροφή. Στόχος του σεμιναρίου είναι η σημαντική αναβαθμίση της διαγνωστικής ικανότητας των συμμετεχόντων επαγγελματιών.

Η ύλη παρουσιάζεται σε πέντε ενότητες: μια ενότητα για τα zang και fu του καθενώς από τα πέντε στοιχεία (πέντε φάσεις).

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γίνεται λεπτομερής ανάλυση του κάθε συνδρόμου, των κλινικών του εκδηλώσεων, της αιτιολογίας και των επιπλοκών του. Επίσης γίνεται συσχέτιση παθήσεων της συμβατικής ιατρικής του κάθε συνδρόμου. Μετά γίνεται ανάλυση των σημείων που χρησιμοποιούνται και της προσέγγισης θεραπείας του με βελονισμό, μοξαθεραπεία, χειρομάλαξη, διατροφή και άλλων παρεμφερών μεθόδων.

Στηρίζεται στη μακρόχρονη εμπειρία της Ilaira Bouratinos.

Δίνονται αναλυτικές σημειώσεις πάνω σε όλη την ύλη.

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μέρος της σειράς Εξειδικευμένων Σεμιναρίων Κινέζικης Ιατρικής του ΟΜ. Δείτε όλα τα εξειδικευμένα σεμινάρια εδώ

Διδασκαλία: Ilaira Bouratinos

Διδακτικές ώρες: 45

Δίδακτρα: €480

Διεξάγεται σε 4 ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα Τετάρτη βράδυ, 8:30 – 11:00 μ.μ. και 14 βιντεοσκοπημένα. Ολοκληρώνεται σε διάστημα περίπου δυόμιση μηνών. Στο τελευταίο μάθημα διεξάγονται εξετάσεις που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

13 Νοεμβρίου 2019, 4 Δεκεμβρίου 2019, 15 Ιανουαρίου 2020, 4 Μαρτίου 2020 (εξετάσεις)