Εισαγωγικό Σεμινάριο Κινέζικης Χειρομάλαξης

Tuina Introductory Training Course

推拿

Το Εισαγωγικό Σεμινάριο Tuina εισάγει τους συμμετέχοντες σε διαφορετικές τεχνικές και χειρισμούς της κινέζικης χειρομάλαξης. Διδάσκει οκτώ βασικές κατηγορίες τεχνικής:

  • κυκλική ανάτριψη (Mo Fa)
  • τρίψιμο (Ca Fa)
  • μαλάξεις (Rou Fa)
  • τεχνική ρολαρίσματος (Gun Fa)
  • τεχνική απώθησης (Tui Fa)
  • περιστροφική μάλαξη (Cuo Fa)
  • ταλαντώσεις (Dou Fa)
  • τεχνικές πίεσης (Ya Fa)

Απευθύνεται σε σπουδαστές και επαγγελματίες διαφόρων μορφών μάλαξης και άλλων ειδικοτήτων της κινέζικης ιατρικής

Διεξάγεται σε ένα ολοήμερο Σαββατοκύριακο σεμινάριο, 9:30 π.μ. – 5:30 μ.μ.

Διδασκαλία: Kiki Zhang, Χριστίνα Κούλη


Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Ε Σ

Μάθημα 01   01/11/2014

Μάθημα 02   02/11/2014


Διδακτικές ώρες: 18

Δίδακτρα: €180