Εξειδικευμένα Σεμινάρια Κινέζικης Ιατρικής

Specialised TCM Webinars for Professionals

Για πρώτη φορά στη Ελλάδα παρουσιάζουμε τα ανανεωμένα Εξειδικευμένα Σεμινάρια Κινέζικης Ιατρικής σε μορφή διαδικτυακών μαθημάτων (webinars) αναβαθμίζοντας έτσι τον τρόπο διδασκαλίας με τις πλέον σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.

Τα σεμινάρια αυτά είναι καρπός πολυετούς εμπειρίας και είναι σχεδιασμένα να ωθήσουν τους επαγγελματίες να εμβαθύνουν στη διαφορική διάγνωση και να αναβαθμίσουν τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση σε ευρεία γκάμα περιπτώσεων.

Το καθένα από τα Εξειδικευμένα Σεμινάρια TCM εστιάζεται στη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων υγείας:

Διατροφή & Κ.I. Γυναικολογία & Κ.I.
Θεραπεία Πόνου & Κ.I.Διάγνωση & Θεραπεία
Πρόγραμμα Σπουδών, σελίδες 13 – 17.

Για περισσότερες λεπτομέρεις για την Προχωρημένη Εκπαίδευση Κινέζικης Ιατρικής δείτε την σελίδα TCM Level-2 και το PDF με το αναλυτικό πρόγραμμα

TCML2_Programme_cover

Κατεβάστε το PDF

Δείτε τα πρακτικά & διαδικυτακά μαθήματα
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στα μαθήματα θα αναλύσουμε με λεπτομέρεια τα παρακάτω:

  • Διαφορική διάγνωση συμπτωμάτων και παθήσεων από άποψης κινέζικης και συμβατικής ιατρικής και η σύγκριση μεταξύ τους
  • Επιλογή σημείων βελονισμού, μάλαξης και μοξαθεραπείας
  • Προσεγγίσεις σωματικού χειρισμού / μάλαξης
  • Κατάλληλη διατροφή για την κάθε περίπτωση
  • Σωματικές ασκήσεις
  • Τεχνικές ανανέωσης και χαλάρωσης
  • Συμβουλές υγείας από όλες τις απόψεις

Η εκπαίδευση είναι ολιστική και η ύλη που διδάσκεται λαμβάνει υπόψιν της απόψεις διαφορετικών μορφών και προσεγγίσεων στη θεραπεία.

Χάρη στη νέα εκπαιδευτική τεχνολογία, η ύλη παρουσιάζεται με πρωτοποριακό τρόπο μιας και κάνει χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων (π.χ. video και online testing). Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες εμπεδώνουν την ύλη καλύτερα μέσω πιό άμεσων και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών μεθόδων.

Η παρακολούθηση των webinars γίνεται εύκολα από τους περισσότερους υπολογιστές.

Τα σεμινάρια ολοκληρώνονται με ατομική αξιολόγηση μέσω online test.

Με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους δίνεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό εκπαίδευσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εξειδικευμένα Σεμινάρια Κινέζικης Ιατρικής

Απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας με κατάρτιση στην Κινέζικη Ιατρική, κατά περίπτωση. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις αντίστοιχες σελίδες, παρακάτω.

Διεξάγονται κυρίως σε βραδυνά webinars, Τρίτη & Τετάρτη, αλλά και σε ορισμένα ολήμερα Σαββατοκύριακα. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις αντίστοιχες σελίδες, παρακάτω.

Ώρες & Δίδακτρα: Αναφέρονται στις ανάλογες σελίδες (δείτε παρακάτω).

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Iλάειρα Mπουρατίνου

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & TCM

DietTCM_Workshop

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ & TCM

GyneaTCM_Workshop

ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

DIAGNOSIS_TCM_WEBINARS

ΠΟΝΟΣ & TCM

PainTCM_workshop