Εξειδικευμένα Σεμινάρια Κινέζικης Ιατρικής

Specialised CM Webinars for Professionals

Για πρώτη φορά στη Ελλάδα παρουσιάζουμε τη σειρά ανανεωμένων Εξειδικευμένων Σεμιναρίων Κινέζικης Ιατρικής και σε μορφή διαδικτυακών μαθημάτων (webinars) αναβαθμίζοντας έτσι τον τρόπο διδασκαλίας με τις πλέον σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.

Τα σεμινάρια αυτά είναι καρπός πολυετούς εμπειρίας και είναι σχεδιασμένα να ωθήσουν τους επαγγελματίες να εμβαθύνουν στη διαφορική διάγνωση και να αναβαθμίσουν τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση σε ευρεία γκάμα περιπτώσεων.

Το καθένα από τα Εξειδικευμένα Σεμινάρια Κινέζικης Ιατρικής εστιάζεται στη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων υγείας:

Για περισσότερες λεπτομέρεις δείτε τη σελίδα Προχωρημένης Εκπαίδευσης Κινέζικης Ιατρικής.

Αναλυτικό Πρόγραμμα (pdf)
Πρακτικά & Διαδικτυακά Σεμινάρια
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στα μαθήματα θα αναλύσουμε με λεπτομέρεια τα παρακάτω:

  • Διαφορική διάγνωση συμπτωμάτων και παθήσεων από άποψης κινέζικης και συμβατικής ιατρικής και η σύγκριση μεταξύ τους
  • Επιλογή σημείων βελονισμού, μάλαξης και μοξαθεραπείας
  • Προσεγγίσεις σωματικού χειρισμού / μάλαξης
  • Κατάλληλη διατροφή για την κάθε περίπτωση
  • Σωματικές ασκήσεις
  • Τεχνικές ανανέωσης και χαλάρωσης
  • Συμβουλές υγείας από όλες τις απόψεις

Η εκπαίδευση είναι ολιστική και η ύλη που διδάσκεται λαμβάνει υπόψιν της απόψεις διαφορετικών μορφών και προσεγγίσεων στη θεραπεία.

Χάρη στη νέα εκπαιδευτική τεχνολογία, η ύλη παρουσιάζεται με πρωτοποριακό τρόπο μιας και κάνει χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων (π.χ. video και online testing). Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες εμπεδώνουν την ύλη καλύτερα μέσω πιό άμεσων και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών μεθόδων.

Η παρακολούθηση των webinars γίνεται εύκολα από τους περισσότερους υπολογιστές.

Τα σεμινάρια ολοκληρώνονται με ατομική αξιολόγηση μέσω online test.

Με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους δίνεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό εκπαίδευσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Εξειδικευμένα Σεμινάρια Κινέζικης Ιατρικής

Απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας με κατάρτιση στην Κινέζικη Ιατρική, κατά περίπτωση.

Διεξάγονται κυρίως σε βραδυνά webinars, Τρίτη & Τετάρτη, αλλά και σε ορισμένα ολήμερα Σαββατοκύριακα. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις αντίστοιχες σελίδες, παρακάτω.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Iλάειρα Mπουρατίνου, Χριστίνα Κούλη, Κωνσταντίνος Γκοργκόλης και άλλοι συνεργάτες