Η σειρά μαθημάτων της εκπαίδευσης TCM Level-1 που αφορούν τη μελέτη των μεσημβρινών και σημείων εστιάζονται στον πρακτικό εντοπισμό των κύριων σημείων. Επίσης, στη διάρκεια του μαθήματος μελετούνται οι μεσημβρινοί και οι κλάδοι τους, καθώς επίσης και οι κύριες λειτουργίες των σημείων.

Στηρίζεται στο bestseller A Practical Guide to Acupoints της Ιλάειρας Μπουρατίνου.

acupoints-jacket-2nd

Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ

Στόχοι Μαθημάτων

• Ο λεπτομερής ανατομικός εντοπισμός του κύριου μεσημβρινού καθώς και η γνώση των ανατομικών δομών που σχετίζονται με αυτό.

• Η ψηλάφιση και η μάλαξη/πίεση κατά μήκους του μεσημβρινού.

• Η γενική γνώση των άλλων κλάδων και διασυνδέσεων του μεσηβρινού. Δηλαδή δεν απαιτείται πολύ λεπτομέρεια, απλά να γνωρίζουμε τις περιοχές που σχετίζονται. Όσοι σπουδάζουν βελονισμό θα πρέπει να γνωρίζουν τους άλλους κλάδους με περισσότερη λεπτομέρεια.

• Η ψηλάφιση και μάλαξη/πίεση του κάθε σημείου από τη λίστα. Θα πρέπει να μπορούμε να ονομάσουμε και να ψηλαφίσουμε τις ανατομικές δομές που σχετίζονται (οστέινες προεξοχές, τένοντες, όρια μυών, αγγεία κ.λπ).

• Η γνώση του σωστού τρόπoυ μέτρησης των cun.

• Η αίσθηση που αφήνει η πίεση των σημείων αυτών. Γενική γνώση των λειτουργιών και ενδείξεων των κυρίων σημείων.

Ύλη Μαθημάτων:

Αφορά στους 14 κύριους μεσημβρινούς:

• Λεπτομερής εντοπισμός του κύριου κλάδου και των σημείων κλειδιών, απαραίτητων για τον εντοπισμό του.

• Εντοπισμός άλλων κύριων σημείων του μεσημβρινού.

• Πρακτικός εντοπισμός σημείων και μεσ/νών πάνω στο σώμα.

• Κύριες λειτουργίες και ενδείξεις των σημαντικότερων σημείων.

• Επισκόπηση των άλλων κλάδων και συνδέσεων του κάθε μεσημβρινού.

Aναλυτική Ύλη Μαθημάτων:

Μάθημα 1

 Τι είναι μεσημβρινός και τι είναι σημείο. Tα διαφορετικά επίπεδα tων μεσημβρινών και οι κλάδοι τους.

• Γενική επισκόπηση των μεσημβρινών και σημείων: η ταξινόμηση τους, το κινέζικο ρολόι και οι έξι διαιρέσεις.

• Eντοπισμός και λειτουργίες του μεσ/νού της Ουροδόχου Κύστης και των κύριων σημείων του.

Μάθημα 2

• Eντοπισμός και λειτουργίες του μεσημβρινού των Νεφρών, του Ήπατος και της Χοληδόχου Κύστης και των κύριων σημείων τους.

Μάθημα 3

• Eντοπισμός και λειτουργίες του μεσημβρινού του Στομάχου,  του Σπλήνα και του Λεπτού Εντέρου και των κύριων σημείων τους.

Μάθημα 4

•  Eντοπισμός και λειτουργίες του μεσημβρινού της Καρδιάς, του Περικαρδίου, τουΤριπλού Θερμαστή, των Πνευμόνων και του Παχέως Εντέρου και των κύριων σημείων τους.

Μάθημα 5

• Eντοπισμός και λειτουργίες των μεσημβρινών Ren Mai και Du Mai.

• Πρακτικός εντοπισμός και λειτουργίες κύριων κατηγοριών σημείων: Mu, Shu και Yuan.

• Eπισκόπηση των κύριων κατηγοριών στις οποίες χωρίζονται τα σημεία και η σημασία τους.

Μάθημα 6

• Κατηγορίες σημείων xi, luo, hui, gao wu, 5 shu κ.λπ., θεωρία και πράξη.

Webinars σημείων και μεσημβρινών (22 ώρες)

• Θεωρία σημείων και μεσημβρινών (κατηγορίες, λειτουργίες, ενδείξεις κ.λπ.)

• Τέστ και επανάληψη εντοπισμού σημείων και μεσημβρινών και των κλάδων τους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απευθύνεται σε άτομα που σπουδάζουν σιάτσου, tuina και βελονισμό.

Διεξάγεται σε Σαββατοκύριακα μαθήματα στην τάξη, 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. και σε διαδικτυακά μαθήματα (webinars). Οι ημερομηνίες που αναφέρονται αφορούν μόνο τα μαθήματα στην τάξη. Oι ημερομηνίες των webinars δίνονται με την εγγραφή στο τμήμα.

Διδακτικές Ώρες: 76

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Ιλάειρα Μπουρατίνου, Γιούλα Καρακώστα, Χριστίνα Κούλη και άλλοι συνεργάτες

Εικόνες από το βιβλίο μεταφρασμένες στα Ελληνικά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Points-01 23/02/2019

Points-02 24/02/2019

Points-03 16/03/2019

Points-04 17/03/2019

Points-05 08/06/2019

Points-06 09/06/2019

Οι ημερομηνίες των διαδυκτιακών μαθημάτων δίνονται με την εγγραφή στο τμήμα.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Δίδακτρα: €590