Ιατρικά Μαθήματα για την Eκπαίδευση Rejuvance


Οι σπουδαστές Rejuvance που δεν έχουν ανάλογη εκπαίδευση, θα πρέπει να παρακολουθήσουν ορισμένα, αλλά όχι όλα τα μαθήματα από τη σειρά Ιατρικά Level-1 και Ιατρικά Level-2, καθώς και τις Α’ βοήθειες.
Διδακτικές ώρες: 129
Δίδακτρα: €730