Τετραετής Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Βελονισμού

Acupuncture Diploma Course

Η  Τετραετής Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Βελονισμού, μπαίνει εις βάθος στη διάγνωση και θεραπεία του βελονισμού και της Παραδοσιακής Κινέζικης & Ανατολικής Ιατρικής. Στοχεύει στο να εξελίξει άξιους επαγγελματίες μέσω ένος πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος, που δίνει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο.

Η υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουμε μέσα από τα πρακτικά και θεωρητικά μαθήματα, σε συνδυασμό με την κλινική πρακτική, κάνει το ΟΜ να ξεχωρίζει στο χώρο της εκπαίδευσης του βελονισμού και της Κινέζικης ΙατρικήςΗ ύλη της εκπαίδευσης στηρίζεται στα 25 εμπειρίας του Oriental Medicine Training Centre.

Απευθύνεται εξίσου σε ιατρούς και μη-ιατρούς που θέλουν να μάθουν πώς να εφαρμόζουν το βελονισμό με αποτελεσματικότητα στην κλινική τους πρακτική.Η ύλη της εκπαίδευσης ακολουθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης βελονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO Guidelines on Training in Acupuncture). Δείτε τον Ελληνικό πίνακα απαιτήσεων εκπαίδευσης βελονισμού της ΠΟΥ.

Ενδεικτική ύλη:

Μελέτη Θεωρίας Παραδοσιακής Kινέζικης Iατρικής

Mελέτη αρχών, στόχων και συνταγών θεραπείας των κύριων παθήσεων

Εντοπισμός και λειτουργίες των μεσημβρινών και σημείων

Κύριες τεχνικές του Παραδοσιακού Κινέζικου Bελονισμού

Ειδικές τεχνικές όπως ωτοβελονισμός, Ιαπωνικές προσεγγίσεις βελονισμού, μικροσυστήματα κ.λπ.

Hλεκτροβελονισμός, μοξαθεραπεία, βεντούζες και guasha

Συνδυασμός του βελονισμού με χειρομάλαξη, qigong και άλλες θεραπευτικές ασκήσεις

Εναλλακτικές τεχνικές για άτομα που δεν μπορούν να δεχτούν βελόνες

Συμβουλευτική & δεοντολογία

Κλινική Πρακτική

Mελέτη ιατρικών και επαγγελματικών θεμάτων

Τα μαθήματα της ενότητας βελονισμού είναι κυρίως πρακτικά.

Η Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Βελονισμού χωρίζεται σε τρεις ενότητες μαθημάτων, που παρακολουθούνται, συνήθως, σε διάστημα 4 περίπου ετών.

• Μελέτη Βελονισμού (Πρακτική)

Μελέτη Κινέζικης Ιατρικής

Μελέτη Ιατρικών Θεμάτων

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση διήμερου, τουλάχιστον, εισαγωγικού σεμιναρίου χειρομάλαξης, για όσους δεν έχουν την ανάλογη εμπειρία.

Eπίσης, υπάρχει η δυνατότητα για προαιρετική μετεκπαίδευση στην Κίνα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διδασκαλία: Ilaira Bouratinos, Κωνσταντίνος Γκοργκόλης, Χριστίνα Κούλη, Γιούλα Καρακώστα, Ιωάννης Φερούκας, George Dellar, Kiki Zhang κ.ά.

Διεξάγεται σε ολοήμερα Σαββατοκύριακα μαθήματα στην τάξη και διαδικτυακά μαθήματα (webinars).

Επαγγελματίες υγείας απαλλάσσονται από συγκεκριμένα μαθήματα κατά περίπτωση και έτσι, μπορούν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η εκπαίδευση μπορεί να ολοκληρωθεί και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επιλέγοντας ανά έτος κάποιες από τις ενότητες μαθημάτων.

Συμβουλευτείτε τη γραμματεία προκειμένου να διαμορφώσετε ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας απαιτήσεις και ανάγκες.

Πίνακας Απαιτήσεων Εκπαίδευσης Βελονισμού του ΠΟΥ

Mετάφραση από το έντυπο WHO Guidelines on Training in Acupuncture, σελ. 6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Έναρξη Μαθημάτων (Αρχάριοι)30/11/2019
Έναρξη Μαθημάτων (Επαγγελματίες υγείας)09/11/2019
Έναρξη Μαθημάτων Πρακτικής Βελονισμού09/11/2019
Έναρξη Μαθημάτων TCM Level-107/12/2019
Έναρξη Ιατρικών Μαθημάτων Level-130/11/2019

Νέο Εντατικό Σεμινάριο Πρακτικής Βελονισμού

Για Επαγγελματίες Υγείας

√ Eπιπλέον ώρες πρακτικής εξάσκησης
√ Nέα διαδικτυακά μαθήματα
√ Nέο ανανεωμένο υλικό
√ Ακόμα πληρέστερο πρόγραμμα
√ Φιλικό περιβάλλον
√ Yποστήριξη των αποφοίτων μετά το πέρας της εκπαίδευσης
√ Yψηλού επιπέδου κατάρτιση

Έναρξη 9 Νοεμβρίου 2019

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥΩΡΕΣΔΙΔΑΚΤΡΑ
Acupuncture Level 1 (Α Έτος)300€2650
Acupuncture Level 2.1 (Β/Γ Έτος)260€900
Acupuncture Level 2.2 (Γ/Δ Έτος)240€500
Σύνολο 4ετούς εκπαίδευσης780€4050
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡ.ΩΡΕΣΔΙΔΑΚΤΡΑ
TCM Level 1270€1995
TCM Level 2 A115€1100
TCM Level 2 Β275€1980
Σύνολο 4ετούς εκπαίδευσης660€5075
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝΩΡΕΣΔΙΔΑΚΤΡΑ
Ιατρικά Level 1180€1200
Ιατρικά Level 2135€1100
Ιατρικά Level 350€400
Σύνολο εκπαίδευσης365€2970
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑΩΡΕΣΔΙΔΑΚΤΡΑ
Ιατρικά Level 13€100
Ιατρικά Level 28€150
Kινέζικη Level-18€200
Kινέζικη Level -28€200
Βελονισμός Αξιολόγηση4€100