Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Βελονισμού

Acupuncture Diploma Course

Η Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Βελονισμού, μπαίνει εις βάθος στη διάγνωση και θεραπεία του βελονισμού και της Παραδοσιακής Ανατολικής Θεραπευτικής. Στοχεύει στο να εξελίξει άξιους επαγγελματίες μέσω ένος πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος, που δίνει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο.

Απευθύνεται εξίσου σε ιατρούς και μη-ιατρούς που θέλουν να μάθουν πώς να εφαρμόζουν το βελονισμό με αποτελεσματικότητα στην κλινική τους πρακτική.Η ύλη της εκπαίδευσης ακολουθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης βελονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας WHO Guidelines on Training in Acupuncture. Δείτε τον Ελληνικό πίνακα απαιτήσεων εκπαίδευσης βελονισμού της ΠΟΥ.

Ενδεικτική ύλη:

 • Μελέτη Παραδοσιακής Kινέζικης Iατρικής
 • Mελέτη αρχών, στόχων και συνταγών θεραπείας των κύριων παθήσεων
 • Εντοπισμός και λειτουργίες των μεσημβρινών και σημείων
 • Κύριες τεχνικές του Παραδοσιακού Bελονισμού
 • Ειδικές τεχνικές όπως ωτοβελονισμός, Ιαπωνικές προσεγγίσεις βελονισμού, μικροσυστήματα κ.λπ.
 • Hλεκτροβελονισμός, μοξαθεραπεία, βεντούζες και guasha
 • Συνδυασμός του βελονισμού με χειρομάλαξη, qigong και άλλες θεραπευτικές ασκήσεις
 • Εναλλακτικές τεχνικές για άτομα που δεν μπορούν να δεχτούν βελόνες
 • Συμβουλευτική & δεοντολογία
 • Κλινική Πρακτική
 • Mελέτη ιατρικών και επαγγελματικών θεμάτων

Τα μαθήματα της ενότητας βελονισμού είναι κυρίως πρακτικά.

Η Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Βελονισμού χωρίζεται σε τρεις ενότητες μαθημάτων, που παρακολουθούνται, συνήθως, σε διάστημα 4 περίπου ετών.

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση διήμερου, τουλάχιστον, εισαγωγικού σεμιναρίου χειρομάλαξης, για όσους δεν έχουν την ανάλογη εμπειρία.

Eπίσης, υπάρχει η δυνατότητα για προαιρετική μετεκπαίδευση στην Κίνα, στο Chengdu University of TCM.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διδασκαλία: Ilaira Bouratinos, Κωνσταντίνος Γκοργκόλης, Χριστίνα Κούλη, Γιούλα Καρακώστα, Ιωάννης Φερούκας, George Dellar, Kiki Zhang κ.ά.

Διεξάγεται σε Σαββατοκύριακα μαθήματα στην τάξη, 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ., live δικτυακά μαθήματα (webinars) σε Σαββατοκύριακα και σε απογεύματα, καθώς και ηχογραφημένα δικτυακά μαθήματα. Oι ημερομηνίες δίνονται με την εγγραφή στο τμήμα.

Επαγγελματίες υγείας απαλλάσσονται από συγκεκριμένα μαθήματα κατά περίπτωση και έτσι, μπορούν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η εκπαίδευση μπορεί να ολοκληρωθεί και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επιλέγοντας ανά έτος κάποιες από τις ενότητες μαθημάτων.

Συμβουλευτείτε τη γραμματεία προκειμένου να διαμορφώσετε ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας απαιτήσεις και ανάγκες.

Πίνακας Απαιτήσεων Εκπαίδευσης Βελονισμού του ΠΟΥ

Mετάφραση από το έντυπο WHO Guidelines on Training in Acupuncture, σελ. 6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Έναρξη Μαθημάτων (Αρχάριοι)24/11/2018
Έναρξη Μαθημάτων (Επαγγελματίες υγείας)10/11/2018
Έναρξη Μαθημάτων Πρακτικής Βελονισμού10/11/2018
Έναρξη Μαθημάτων TCM Level-101/12/2018
Έναρξη Ιατρικών Μαθημάτων Level-124/11/2018
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥΩΡΕΣΔΙΔΑΚΤΡΑ
Acupuncture Level 1 (Α Έτος)280€2200
Acupuncture Level 2.1 (Β/Γ Έτος)260€1870
Acupuncture Level 2.2 (Γ/Δ Έτος)240€1200
Σύνολο 4ετούς εκπαίδευσης780€5270
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ TCMΩΡΕΣΔΙΔΑΚΤΡΑ
TCM Level 1270€1595
TCM Level 2 A100€1100
TCM Level 2 Β280€1580
Σύνολο 4ετούς εκπαίδευσης650€4275
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝΩΡΕΣΔΙΔΑΚΤΡΑ
Ιατρικά Level 1177€990
Ιατρικά Level 2135€990
Ιατρικά Level 388€990
Σύνολο εκπαίδευσης400€2970