Κινέζικη Ιατρική Level-1

H Εκπαίδευση Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής Level-1 εισάγει τους συμμετέχοντες στη φιλοσοφία, βασική θεωρία και διαγνωστική της Παραδοσιακής Aνατολικής και Kινέζικης Iατρικής. Η ύλη εστιάζεται κυρίως στην κινέζικη ιατρική αλλά επίσης ενσωματώνει τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους από την Ιαπωνική παράδοση, δίνοντας έτσι μια ευρύτερη αντίληψη πάνω στο θέμα. Σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης αποτελείται από πρακτική εξάσκηση έτσι ώστε η εκμάθηση της θεωρίας να είναι το δυνατόν πιο αποτελεσματική.

Επίσης εστιάζεται στη μελέτη των μεσημβρινών και σημείων. Η εκπαίδευση ξεκινάει με το Εισαγωγικό Σεμινάριο Κινέζικης Ιατρικής.

Η ύλη περιλαμβάνει:

• TCM: ιστορία, φιλοσοφία και πράξη, αρχές και έννοιες

• Το Τάο και το Γιν Γιάνγκ (Yinyang)

• Οι Πέντες Φάσεις (Wuxing)

• TCM φυσιολογία και λειτουργίες των οργάνων (Zangfu)

• Οι Ζωτικές Ουσίες και οι Τρεις θησαυροί (Qi, Xue, Jinye, Jing, Shen)

• Αιτιολογία ασθένειας: εσωτερικά, εξωτερικά και διάφορα (Sanyin)

• Διαφοροποίηση συνδρόμων σύμφωνα με τις οκτώ αρχές, τις ζωτικές ουσίες, τους παθογόνους παράγοντες και τα εσωτερικά όργανα

• Οι Tέσσερις Διαγνώσεις της TCM (Sizhen), πρακτική και θεωρία

– Ψηλάφιση σημείων, μεσημβρινών και άλλων ειδικών περιοχών
– Παρατήρηση κοιτώντας, ακούγοντας κ.λπ.
– Λήψη ιστορικού και οι “Δέκα Ερωτήσεις”
– Διάγνωση μέσω του προσώπου, της γλώσσας και του σφυγμού
– Σωματικοί τύποι, κατασκευή, διάπλαση & στάση
– Η πολικότητα του kyo-jitsu
– Διάγνωση μέσω ψηλάφισης της κοιλιάς και διάγνωση hara, πλάτης, μεσημβρινών και σημείων

• Eντοπισμός μεσημβρινών και των κλάδων τους

• Eντοπισμός, λειτουργίες και κύριες κατηγορίες σημείων

• Λήψη ιστορικών και μελέτη αρχών και στρατηγικών θεραπείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απευθύνεται σε άτομα που σπουδάζουν σιάτσου, tuina και βελονισμό.

Διεξάγεται σε Σαββατοκύριακα μαθήματα στην τάξη, 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ., live διαδικτυακά μαθήματα σε Σαββατοκύριακα και σε απογεύματα, καθώς και βιντεοσκοπημένα διαδικτυακά μαθήματα. Oι ημερομηνίες δίνονται με την εγγραφή στο τμήμα. Οι ημερομηνίες που αναφέρονται αφορούν μόνο τα μαθήματα στην τάξη.

Διδακτικές Ώρες: 270

Μαθήματα στην τάξη: 144 ώρες      

Διαδικτυακά Μαθήματα: 126 ώρες

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Iλάειρα Mπουρατίνου, Γιούλα Καρακώστα, Χριστίνα Κούλη και άλλοι συνεργάτες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Σαββατοκύριακα, 9:00 π.µ. – 5:00 µ.µ.
Μάθηµα-0101/12/2018
Μάθηµα-0202/12/2018
Μάθηµα-0323/02/2019
Μάθηµα-0424/02/2019
Μάθηµα-0516/03/2019
Μάθηµα-0617/03/2019
Μάθηµα-0720/04/2019
Μάθηµα-0821/04/2019
Μάθηµα-0908/06/2019
Μάθηµα-1009/06/2019
Μάθηµα-1109/11/2019
Μάθηµα-1210/11/2019
Μάθηµα-1315/12/2019
Μάθηµα-1416/12/2019
Μάθηµα-1522/02/2020
Μάθηµα-1623/02/2020
Εξετάσεις Κινέζικης Ιατρικής Level-1 online
Test-A04/05/2020
Test-B07/05/2020
ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΗΜΕΡΕΣΩΡΕΣΔΙΔΑΚΤΡΑ
Σύνολο εκπαίδευσης17
270€1595