Βασικό Σεμινάριο Πρακτικής Διαγνωστικής

9 & 10 Νοεμβρίου 2019

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τις κυριότερες μορφές Κινέζικης διαγνωστικής όπως η ανάλυση της γλώσσας, του πρόσωπου και το σώματος, καθώς και μια εισαγωγή στην κλασική διάγνωση του σφυγμού.

Στηρίζεται σε μακροχρόνια εμπειρία στην εφαρμογή και διδασκαλία των μεθόδων αυτών και υποστηρίζεται από 3 εξειδικευμένα διαδικτυακά μαθήματα για περεταίρω ανάλυση της θεωρίας με παραδείγματα από αληθινά περιστατικά.

Αφορά κυρίως πρακτική.

Απευθύνεται σε σπουδαστές και επαγγελματίες Κινέζικης Ιατρικής.

Διδάσκουν: Ιλάειρα Μπουρατίνου & Γιούλα Καρακώστα

Δίδακτρα: €190

 

Προχωρημένο Σεμινάριο Πρακτικής Διαγνωστικής

16 & 17 Μαΐου 2020

Στο εξειδικευμένο αυτό σεμινάριο θα εμβαθύνουμε στην πρακτική διαγνωστική της γλώσσας και του σφυγμού. Θα ασχοληθούμε με τόσο με την βιολογική ανάλυση των μεθόδων αυτών όσο και την Κινέζικη και ενεργειακή παρατήρηση.

Στηρίζεται σες μακροχρόνια εμπειρία στην εφαρμογή και διδασκαλία των μεθόδων αυτών από την Ιλάειρα Μπουρατίνου.

Το σεμινάριο αφορά κυρίως πρακτική παρατήρηση και ψηλάφηση.

Απευθύνεται σε σπουδαστές και επαγγελματίες Κινέζικης Ιατρικής.

Διδάσκουν: Ιλάειρα Μπουρατίνου

Δίδακτρα: €200